PANNA MÁRIA MATKA JEDNOTY

Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Michala archanjela v Krajnom

Od roku 2017 sa každý rok 18. januára slávi v starobylom kostolíku sv. Michala archanjela v Krajnom votívna sv. omša ku cti Panny Márie Matky jednoty. 

V tomto roku 18. januára o 18.30 h bude v kostolíku sv. Michala archanjela celebrovať sv. omšu otec Irenej Ciutti, miestny farár. Slávnostnú homíliu prednesie protopresbyter Igor Cingeľ, farár gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne. 

Pred sv. omšou o 18.00 sa uskutoční Akatist k Presvätej Bohorodičke.

 Všetci ste srdečne vítaní.

 

DANIELA SUCHÁ
FOTO: RENÉ PAVLÍK