ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

JAZYK AKO NÁSTROJ POZNANIA NAJSTARŠÍCH DEJÍN SLOVENSKA

Dávame do Vašej pozornosti prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Jazyk ako nástroj poznania najstarších dejín Slovenska z cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte.

Siedma prednáška sa uskutoční 20. apríla 2021 o 14.00 h v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave. Sprístupnená bude 20.4.2021 o 20.00 h na našom webe.

Siedma prednáška sa uskutoční 20. apríla 2021 o 14.00 h.
Téma: JAZYK AKO NÁSTROJ POZNANIA NAJSTARŠÍCH DEJÍN SLOVENSKA

DANIELA SUCHÁ
FOTO: Archív ANTONA HRNKU