SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

Cyklus prednášok PhDr. Antona Hrnku, CSc.

 

Vláda osvietenského absolutizmu

 

Koniec stavovských povstaní

 

 

Storočie stavovských povstaní

 

 

Nástup novoveku

 

 

Slovensko na konci stredoveku

 

Matúš Čák Trenčiansky a nástup novej dynastie

Jazyk ako nástroj poznania najstarších dejín Slovenska 
II. časť

Jazyk ako nástroj poznania najstarších dejín Slovenska
I. časť

Úloha kresťanstva na počiatku slovenských dejín

Slovenský Stredovek

Výkričník Černovskej tragédie stále vztýčený

Od Veľkej Moravy k uhorskému štátu

Veľká Morava

Zrodenie slovenského národa

Slovania, Slováci na strednom Dunaji

Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať