ŽALM CYRILO-METODSKÝ
Karol Strmeň

Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo,
zvelebujeme ťa dedičstvo Cyrilovo, dedičstvo Metodovo,

Bože náš, Otče národov, aká je tvoja opatera podivná
a tvoja pravda čistá.

Aké sú krásne kroky tých, čo prinášajú pokoj
a vieru v Ježiša Krista.

Cyril a Metod prešli cez Dunaj – rieku a šliapu hlavu
pekelného hada.

Tisíc ráz Satan hlavu dvíha, tisíc ráz ho zažehnali
a tisíc ráz padá.

Prekvitá Nitra slovenská ako strom zasadený pri vode živej,
prináša načas ovocie vernosti opravdivej.

Kresťania sejú pravdu so slzami,
a bezbožníci sejú lož a plevu.

Cirkev má kádre v Mučeníkoch,
a bezbožníci kádre vražedného hnevu.

Ešte aj teraz so Satanom zápasia svätí bratia,
ešte aj teraz, v každú chvíľu Boha prosia
a znova sa na Slovensko vrátia.

Lebo je Pán Boh na nebi a on je Pánom dejín,
on zničí čeľaď zradnú.

A my s Ním žijeme a žiť budeme, keď posmeškári
Boha nášho padnú.

Prekvitá Nitra slovenská a Cyril, svätý mních,
v nej po slovensky hlása Božie slovo,

a svätý Metod, dobrý pastier svojho stáda,
srdce Slovákovo.

Náš zbožný Cyril umiera, mních je to, kresťan dokonalý,
veď preto sme mu hneď po smrti aj svätožiaru dali.

A svätý Metod, to je biskup pevný,
po tvrdých putách sme ho rozpoznali.

Bože náš, Otče národov, nauč nás prejsť
 i touto ťažkou školou,

teraz, keď v dobe krutej skúšky osláviť chceme
príchod našich apoštolov.

Vypusť Ducha svojho, Bože, a premení sa
podoba slovenskej zeme.

Pamätaj, Pane, na náš národ, lebo ak Teba opustíme,
do muža zahynieme.

Vypusť, vypusť Ducha svojho, Pane, nič nedbaj
na slabosti a viny naše.

Pre svoju veľkú dobrotivosť zjav sa a naše dedičstvo
vráť nám zase.

Počuj nás, ako voláme; to volajú Ťa, Bože, Tvoje deti,
nás počuj, ako voláme, ale ešte hlasnejšie a tvrdšie volajú naši svätí.

Počuj nás, Otče národov, a vypusť na nás sväté svoje lúče.
Pamätaj, Otče, pamätaj, na svoje deti k Tebe volajúce.

Bohu Otcovi nášmu i Bohu Jeho Synu i Bohu Duchu Svätému sláva
nechže sa teraz i na večné veky vzdáva. Amen.

ŽALMY CYRILO-METODSKÉ (1963)

Súkromný archív prof. Františka Vnuka, Adelaide
Archív Ordinariátu OS a OZ SR
Archív Nitrianskeho biskupstva