Svätý Bystrík
Pavol Gašparovič-Hlbina

Svätý Bystrík, brat náš dávny, verný Kristov učeník, našej zeme biskup slávny, pravej viery mučeník, v meste Nitre, v sídle tvojom, staviame ťa na oltár, keď svet hrozí nepokojom, obráť ku nám svoju tvár.

Zapáľ vieru v každej duši, veľkej lásky plamene, kde tvoj pohľad zlobu tuší, daj nám z neba znamenie. Tvoje svetlo nech nám svieti ako hviezda na ceste, veď nás ako otec deti ku Kristovej neveste.

Ty si zorou na úsvite, daj nech v jase kvitneme, vyplejeme kúkoľ v žite, bodľač v poli vytneme, hriechy svoje ľutujeme, svätý Bystrík na nás hľaď, zachráň nádej našej zeme, zachráň nás aj našu mlaď!

Modlitba sa k nebu vznáša, teba vrúcne prosíme, nech sa splní nádej naša, ktorú v srdci nosíme, aby Cirkev rástla zase, aby kvitla v rozkvete, Kristus víťaz v každom čase kraľovať chce na svete.

Vypros život bohumilý, nedaj padnúť do bludov, vyhrať boje daj nám sily s pokušenia obludou. Ľutujeme v mene Krista každý hriech a nečnosti, aby prišla duša čistá do blaženej večnosti.

Viac dostupné TU