POCTA PANI EVE KRISTINOVEJ

Slávnostná finisáž výstavy Eva Kristinová... jednoducho kráľovná

Večer poézie

Srdečne Vás pozývame do Domu umenia Piešťany na slávnostnú finisáž výstavy Eva Kristinová… jednoducho kráľovná, ktorá bude pokračovať Večerom poézie.
Účinkujú : Juraj Sarvaš – umelecký prednes, Štefan Suchý – fujara
Výstava bude sprístupnená do 1. marca 2020 v utorok až nedeľu od 14.00 do 17.00 hod. a počas kultúrnospoločenských podujatí v Dome umenia. Usporiadateľmi výstavy sú Divadelný ústav Bratislava, Dom umenia v Piešťanoch a DEDIČSTVO OTCOV, o. z.

Pani Eva Kristinová patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského národa druhej polovice 20. str. a začiatku 21. str.

Predstavme si ju, prosím, v televíznej inscenácii Kubo, v televíznom filme Rysavá jalovica, v televíznej adaptácii rovnomenného románu Zuzky Zgurišky Bičianka z doliny či na doskách Slovenského národného divadla v jej milovanej hre Ferka Urbánka Pravda Svätoplukova…

Celý svoj život bola hrdou a sebavedomou Slovenkou, všetko, čo robila, robila naplno a s láskou.

Na posvätnom mieste nášho národa – Devíne –, keď recitovala Konštantínov Proglas, jej hlas sa vznášal k výšinám:

Čujte, čujte toto, Sloveni, dar tento drahý vám Boh z lásky daroval…

Na výstave môžeme pocítiť silu jej ducha a jej nezlomnú vieru v silu a dobro nášho národa. 

Legenda sa modlí za svoj milovaný slovenský národ a našu vlasť, aby sme naplnili svoju dejinnú úlohu a zostali vernými Kristovi.

DANIELA SUCHÁ

FOTO: Archív CYRILOMETODIADY, o. z.