POCTA SV. METODOVI NA BRATISLAVSKOM HRADE

6. apríla 2024 si pripomíname 1139. výročie úmrtia sv. Metoda

Predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Daniela Suchá, zakladateľ Nadácie Pro Patria Anton Hrnko, veľvyslanec Marián Servátka a veľvyslanec Emil Kuchár si uctili sv. Metoda modlitbou a položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila, sv. Metoda a sv. Gorazda na Bratislavskom hrade.
Pamätník požehnal 14. septembra 2023 štátny sekretár Vatikánu kardinál Pietro Parolin.
J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v roku 2019 pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila uviedol:

Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu. Na stavbe Európy je časť muriva aj naša – slovanská. Áno, pre takúto hlbšie zjednotenú Európu mala značný prínos aj Cirkev v slovanských krajinách. Zriecť sa toho znamená ľahkomyseľne sa obrátiť chrbtom k týmto vzácnym hodnotám i byť falšovateľom dejín. Naozaj, Slovania majú veľa spoločného aj dnes. Buďme za to Bohu vďační a zodpovední!

DANIELA SUCHÁ
Foto: ŠTEFAN SUCHÝ