ROZLÚČKA S NAŠÍM KARDINÁLOM JOZEFOM TOMKOM

V mene odchovancov Malého seminára v Ríme
a v mene študentov Slovenského gymnázia pri SÚSCM na Via Cassia v Ríme

Milý náš pán kardinál Tomko,

počujete tú detskú vravu, tie pokriky po dvore, to búchanie lopty na ihrisku?
To prišli Vaši chlapci, Vaši duchoví synovia z rôznych kútov sveta, 
aby Vám vzdali úctu, aby sa pomodlili za Vás i za seba i za všetkých dobrodincov, ako ste nám často pripomínali, aby sa poslednýkrát poďakovali za strechu nad hlavou, za plné taniere na stole a za možnosť študovať na Slovenskom gymnáziu v Ríme, aby Vám dali POSLEDNÉ ZBOHOM a DOVIDENIA tam hore, aby Vás vyprevadili na poslednej ceste, ktorou teraz kráčate do novej vlasti, do nebies.
Vaše deti nepotrebujú hovoriť o Vás učené slová,
ani vyčíslovať doktoráty, ani spomínať, na ktorých vysokých úradoch ste pracovali, lebo deti to všetko vedia a vedeli a Vaše deti to všetko prežívali spolu s Vami deň čo deň.
Vaše deti Vám ďakujú,
že ste im dali strechu nad hlavou, že ste im postavili nový veľkolepý dom, lebo v predchádzajúcom v Katakombách sv. Kalixta im tiekla voda zo strechy do spálne, do jedálne, do triedy, do topánok!… 
Vaše deti Vám ďakujú,
že ste si s nami pobehali a zahrali po prašnom a neskôr po vyasfaltovanom dvore a po zelenom ihrisku povedľa nového Slovenského ústavu. Vaše deti Vám ďakujú, že ste si s nami zaplávali v našom skromnom vápnom obielenom bazéne za Slovenským ústavom, Vaše deti Vám ďakujú, že ste nám dali šancu študovať na Slovenskom gymnáziu a modliť sa a žiť spolu s Vami pod tou istou strechou.

Vaše deti Vám ďakujú

za príklad Vášho statočného života, za Vaše sv. omše, za Vaše krásne a povzbudivé kázne, za Vaše večerné slovká a mnohé, mnohé filmíky a diapozitívy z Vašich služobných misijných ciest, ktoré ste absolvovali po všetkých kontinentoch.

Ďakujeme Vám,

že sme mohli dýchať ten zdravý a čistý kresťansky vzduch zo  „siedmych vŕškov kruhu Ríma”, ďakujeme Vám, že ste sa starali o nás, aby nám nič nechýbalo ani na stole, ani v škole ani na ošatenie…, aby sme mohli žiť a rásť ako mladí chlapci, synovia slovenských emigrantov roztrúsených po celom svete. 

Ďakujem Vám,

za naše spoločné a časté osobné rozhovory a za všetky tie cesty v aute, keď ste ma zobrali so sebou do Ríma – Vy do práce do Vatikánu a ja na prednášky na univerzitu. 

Ďakujeme Vám

za príkladný život i výchovu našich slovenských saleziánov, ktorí viedli tento malý seminár a toto Slovenské gymnázium, ďakujeme Vám, že sa tu nevyskytli žiadne škandály typu – o akých sa dnes veľmi radi píše v rôznych časopisoch, aby sa  znehodnotila a pošpinila práca a život a výchovu v (malom) seminári; nie, my sme takéto škandály nezažili, nepoznali, a ani sme nevedeli čo to je. 

Ďakujeme Vám,

že sme spolu s Vami mohli pracovať na záhrade, že sme mohli spolu s Vami baliť časopis Hlasy z Ríma a všetky tie knihy, ktoré vyšli v našom vydavateľstve a že sme ich mohli posielať roztrúseným slovenským rodinám do celého sveta. 
Nedá sa všetko vymenovať, veď kto by si to všetko už pamätal?
Vaše krásne kázne, pretkané zážitkami z misijných ciest a hlbokým duchovným zážitkom, končili nádherným odporúčaním Vášho želania a poslania:

Pri Trenčianskej bráne
stoja kone vrané,
vysadajú chlapci
vysadajú na ne.

Keď na ne sadali
Na Boha volali:
Bože nám pomáhaj
V našom bojovaní.

… a potom tie posledné verše ma vždy hlboko dojali:

BOŽE NÁM POMÁHAJ,
AJ PANNA MÁRIA,
ABY BOLA ŠŤASTNÁ 
SLOVENSKÁ KRAJINA.

Toto bol cieľ a zmysel Vášho života:
aby bola ŠŤASTNÁ SLOVENSKÁ KRAJINA…
ZBOHOM a DOVIDENIA pán kardinál Tomko!
Lúčia sa s Vami Vaši (v duchu) tu prítomní odchovanci
malého seminára a žiaci Slovenského gymnázia
pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda, ktorý ste postavili pre nás.

 

Michal Kaňa, odchovanec a žiak SÚSCM v Ríme
Foto: archív Michala Kaňu