PREZENTÁCIA KNIHY ANTONA HRNKU PRECHÁDZKY SLOVENSKÝMI DEJINAMI

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Publikácia vznikla na základe cyklu prednášok Antona Hrnku Slovenské dejiny v európskom kontexte, ktoré organizovala Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA. Na Slovensku je iba málo historikov, ktorí by vo svojich dielach hojne využívali interdisciplinárny prístup. Autor tejto publikácie to však robí a čitateľ vďaka tomu nedostáva len vedomosti z histórie, ale aj z jazykovedy, archeológie, ba aj z geografie. Knihe, hoci jej výklad končí bitkou pri Moháči v roku 1526, nechýba aktualizačný aspekt do súčasných dní.

DANIELA SUCHÁ, CYRILOMETODODIA, o. z.