JOZEF CÍGER HRONSKÝ

Tento filmový dokument uverejňujeme s láskavým súhlasom autora pána Miroslava Bartoša – Agentúra Všehomír.

Účinkujú: prof. Mária Bátorová, DrSc., PaedDr. Vlasta Bellová,  PhDr. Tomáš Winkler, PhD., 

Přemysl Boublík, Lucia Lapišáková