JÁN PAVOL II. A SLOVENSKO

Autorka výstavy: prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Zdroj: Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave
Embassy of the Republic of Poland in Bratislava