POCTA OBETIAM ČERNOVSKEJ TRAGÉDIE

Pamätník Černovskej tragédie v Černovej

Daniela Suchá