VÝROČNÁ SV. OMŠA ZA PANI EVU KRISTINOVÚ

v Katedrále sv. Šebastiána

Milé sestry a bratia, milí priatelia,

uplynuli tri roky, čo nás predišla do večnosti naša milovaná a nezabudnuteľná pani Eva Kristinová.

V stredu 14. júna 2023 o 18.00 hod. budeme v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch vo svätej omši ďakovať Nebeskému Otcovi za našu drahú pani Evičku a vyprosovať jej večnú radosť v Dome Pánovom. 

Svätú omšu bude celebrovať don Jozef Slivoň, rektor Katedrály sv. Šebastiána.
Prosím, spomeňte si na ňu vo svojich modlitbách.

S vďakou

DANIELA SUCHÁ

Foto: Archív CYRILOMETODIADY, o. z.