V DEVÍNE SME SI UCTILI SVӒTÝCH CYRILA A METODA

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti  Konštantína – sv. Cyrila.

Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si  uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom  Svätého kríža na Námestí sv. Cyrila a Metoda v Devíne.

14. februára celý svet upiera zrak na Večné Mesto do Baziliky San Clemente, kde sa každoročne koná púť k sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, spolupatrónom Európy. U nás na Slovensku každý rok usporadúvame slávnosť v Devíne. Tento rok sa však slávnosti kvôli obmedzeniam nemohli uskutočniť.

J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v roku 2019 pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila uviedol:

Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali v správnej podobe vrátiť, ako k fundamentu. Na stavbe Európy je časť muriva aj naša – slovanská. Áno, pre takúto hlbšie zjednotenú Európu mala značný prínos aj Cirkev v slovanských krajinách. Zriecť sa toho znamená ľahkomyseľne sa obrátiť chrbtom k týmto vzácnym hodnotám i byť falšovateľom dejín. Naozaj, Slovania majú veľa spoločného, aj dnes. Buďme za to Bohu vďační a zodpovední!

DANIELA SUCHÁ

FOTO: ŠTEFAN SUCHÝ