PRÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVÁ PEČIATKA A LÍSTOK

k filatelistickej výstave Živé cyrilometodské dedičstvo

Pri príležitosti 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom o. z. CYRILOMETODIADA, Spolok Slovákov v Poľsku, nadácia PRO PATRIA uskutočnili v sobotu 11. februára 2022 o 16.00 h v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši v Poľsku vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilometodské dedičstvo, ktorej autorom je filatelista pán Jozef Kútny z Močenku.

Pri príležitosti výstavy bola vyhotovená príležitostná pečiatka a lístok, ktoré boli uvedené do poštového obehu Klubom filatelistov 52 – 56 Močenok v piatok 10. februára 2023. Autorom grafického stvárnenia príležitostnej pečiatky je pán Adrián Ferda zo Slovenskej pošty, a.s., POFIS Bratislava.

Daniela Suchá, o. z. CYRILOMETODIADA