MARTIN OSCITÝ PREDSTAVIL PRÍBEH SVÄTÉHO GORAZDA

NA VÝSTAVE TAJOMSTVO ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA

DOM UMENIA PIEŠŤANY

V rámci 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom usporiadala Slovenská filharmónia Dom umenia Piešťany, CYRILOMETODIADA, o. z., a nadácia PRO PATRIA vo Výstavnej sieni Domu umenia Piešťany 4. júla 2023 vernisáž výstavy TAJOMSTVO ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA – Príbeh svätého Gorazda v ilustráciách Martina Oscitého, ktorý vytvoril ilustrácie do knihy otca biskupa Františka Rábeka Tajomstvo Zoborského kláštora. 

Kurátorkou výstavy bola predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA PhDr. Daniela Suchá a zúčastnených privítala riaditeľka Domu umenia v Piešťanoch PhDr. Edita Bjeloševičová.

Podujatie otvoril fujarovými fanfárami RNDr. Štefan Suchý a v úvode vernisáže predniesla Daniela Suchá báseň Karola Strmeňa Žalm cyrilo-metodský, hrou na fujare ju sprevádzal opäť Štefan Suchý.

Riaditeľka Domu umenia PhDr. Edita Bjeloševičová priblížila život a tvorbu všestranného umelca akad. mal. Martina Oscitého a PhDr. Anton Hrnko, CSc., zakladateľ nadácie PRO PATRIA odovzdal Martinovi Oscitému medailu a diplom nadácie za rezentáciu a šírenie dobrého mena  Slovenska doma i v zahraničí a vzápätí Martin Oscitý priblížil svoju tvorbu a podujatie obohatil spevom Keby som bol vtáčkom…

Prof. Eva Fordinálová, CSc., pripomenula význam sv. Cyrila a sv. Metoda, ich vklad pre rozvoj kultúry a písomníctva nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európu. Zdôraznila skutočnosť, že náš národ prežil stáročia v nepriaznivom postavení len vďaka vernosti národným a kresťanským hodnotám.

Pri príležitosti výstavy bola vďaka filatelistovi Jozefovi Kútnemu  vyhotovená príležitostná pečiatka a  lístok, ktoré boli uvedené do poštového obehu Klubom filatelistov 52 – 56 Močenok v stredu 4. júla 2023. Príležitostný lístok a pečiatku požehnaním uviedol na výstave do života ThDr. Ján Košiar. Podujatie poctila svojou účasťou Mgr. Veronika Buc, PhD., podpredsedníčka Trnavského samosprávneho kraja.

RNDr. Štefan Suchý ukončil podujatie hrou na fujare a spevom, nasledoval prípitok a občerstvenie, rozhovory. Dojem účastníkov tohto hodnotného podujatia možno označiť ako: Hore, srdcia! Bez nadšenia sa žiaden veľký skutok nevykoná!

Martin Juraj Oscitý, narodený v roku 1952 v Bratislave, dnes žije v Mníchove. Od útleho veku sa venuje kresbe a maľbe, v čom ho podporovali nielen rodičia, ale od 9. roku jeho života aj odborníci ako Jurík, Polakovič a Goga. Neskôr študoval na umeleckej priemyslovke v Brne a po odchode do exilu v roku 1968 do Švajčiarska aj tam pokračoval na umeleckej priemyslovke v hlavnom meste Berne a špecializoval sa na užitú grafiku a ilustrácie. Jeho hlavnými učiteľmi boli Flückiger, Auchli a Andermatt. V roku 1976 odchádza do Nemecka na Akadémiu výtvarných umení v Mníchove. Volí si maľbu u profesora Jürgena Reipku. Po ukončení štúdia sa zaoberá v rovnakej miere grafikou vo viacerých firmách, ako je „Product Creation“,  agentúra „Kreis“, a popri tom sa neustále venuje voľnej tvorbe. Získava viacero cien, a preto od roku 1998 tvorí hlavne ako slobodný umelec. V roku 2000 zakladá VISIONART, čo dnes sleduje veľa umelcov po celom svete. Martin Oscitý zdôrazňuje, že základom tejto myšlienky je láska k duchovným hodnotám a spiritualite, k estetike krásy a ku kvantovej kozmológii, ktorou je všetko medzi sebou prepojené. Podobné snahy má aj francúzska skupina „Libellule“, ktorej členom sa stáva od roku 2006.  Je aj členom nemeckých umelcov BBK, skupiny Crossart, MKG – Münchner Künstlergenossenschaft, KSP alebo DUK na Slovensku. Zúčastnil sa na viac ako 250 výstavách po celom svete. Svoje zatiaľ posledné ocenenie získal vo februári 2020, a to cenu Fra Angelica za celoživotné dielo a angažovanie sa za kresťanské hodnoty v umení.

Výstava bude prístupná verejnosti  do 3. septembra 2023 v utorok až piatok od 14.00 do 17.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod., v pondelok bude zatvorené. 

DANIELA SUCHÁ
Foto: Archív CYRILOMETODIADA, o. z.
          MARTIN PALKOVIĆ