UCTENIE SI PAMIATKY OBETÍ I. SVETOVEJ VOJNY

Srbský vojenský cintorín vo Veľkom Mederi

11. novembra 2022 v Deň vojnových veteránov si pamiatku obetí 1. svetovej  vojny na Srbskom vojenskom cintoríne vo Veľkom Mederi uctili kladením vencov Marija Barlović, chargé d’affaires a.i. Veľvyslanectva Srbskej republiky na Slovensku,  Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, zástupcovia spolkov Srbov žijúcich na Slovensku spolu  s primátorom mesta Veľký Meder Gergö Holényim a zástupkyňou primátora Ildikó Laposovou.

Nech obete vojen nikdy nezostanú zabudnuté, aby sa podobné kataklizmy už nikdy neopakovali!

DANIELA SUCHÁ

FOTO: Archív Veľvyslanectva Srbskej republiky na Slovensku