PONTIFIKÁLNA SVӒTÁ OMŠA

v Gorazdove

27. júla si každoročne pripomíname sviatok svätého Gorazda, prvého nástupcu svätého Metoda v jeho službe, svätca, ktorý pochádzal z nášho rodu, z významnej slovenskej rodiny a narodil sa v Gorazdove, dnešnom Močenku.

Pontifikálnu svätú omšu 24. júla 2022 pri príležitosti sviatku svätého Gorazda a spoločníkov, vyvrcholenia XXX. ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2022 a Svetového dňa starých rodičov a seniorov, celebroval Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, koncelebrovali Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR, a ďalší kňazi. Svätú omšu spevom sprevádzal Technik STU z Bratislavy.

Otcov biskupov, kňazov a pútnikov privítal dekan farnosti sv. Klimenta v Močenku otec Peter Michalov.

Otec biskup František v slávnostnej homílii vyzdvihol osobnosť sv. Gorazda, ktorý bol ľudom vnímaný ako hlboko veriaci pravoverný predstaviteľ cirkvi s dokonalou láskou k Bohu i k ľuďom a v povedomí ľudu sa stal svätým. Dosiahnutie svätosti je to najkrajšie a najhodnotnejšie v živote človeka. Svätý Gorazd je dodnes naším jediným slovenským svätcom, ale v našom národe sme si, žiaľ, doteraz k tomuto vzácnemu svätcovi hlbší vzťah nedokázali vytvoriť, aby sme ho v dokonalejšej miere s úctou, vďakou a radosťou uctievali.

Pozornosť  veriacich upriamil aj na 30 ročníkov celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, vyzdvihol jeho prínos pre kresťanskú kultúru, prácu a obetavosť zakladateľov a realizátorov tohto výnimočného podujatia.

Starosta obce Močenok Roman Urbánik poďakoval obom otcom biskupom za vyslúženie slávnostnej sv. omše i za podporu a priazeň, ktorú venujú festivalu Gorazdov Močenok i farnosti. Otcovi biskupovi Rábekovi zablahoželal k 50. výročiu kňazskej vysviacky.

Otec biskup Viliam poďakoval organizátorom a účastníkom festivalu za dlhoročné úsilie vo zveľaďovaní tohto ušľachtilého diela, Slovenskej televízii za vysielanie v priamom prenose a otcovi biskupovi Františkovi zablahoželal k 31. výročiu biskupskej vysviacky, ktorú mal na sviatok sv. Gorazda.

Na slávnosti sa zúčastnil predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, poslanec NR SR Marián Kéry, predstavitelia samospráv, kultúrneho a spoločenského života, ako aj v hojnom počte domáci i pútnici.

Po slávnosti sa pútnici posilnili na srdečnom agapé a využili príležitosť porozprávať sa medzi sebou.

Gorazdov Močenok nám otvoril svoju náruč a ponúkol možnosť šíriť úctu k sv. Gorazdovi, prvému a zatiaľ jedinému svätému synovi slovenského národa uctievanému Katolíckou cirkvou.

DANIELA SUCHÁ
FOTO: MICHAL LAŠÚT, ŠTEFAN SUCHÝ