UCTENIE SI PAMIATKY OBETÍ I. SVETOVEJ VOJNY

Vojenský cintorín v Petržalke

11. novembra v Deň vojnových veteránov si pamiatku obetí 1. svetovej  vojny na Vojenskom cintoríne v Petržalke-Kopčanoch uctila v mene občianskeho združenia CYRILOMETODIADA jeho predsedníčka Daniela Suchá. 

Nech obete vojen nikdy nezostanú zabudnuté, aby sa podobné kataklizmy už nikdy neopakovali.

DANIELA SUCHÁ

FOTO: ŠTEFAN SUCHÝ