DEŇ SLOVANSKÉHO PÍSOMNÍCTVA A KULTÚRY

Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi v Devíne

24. mája si v slovanských krajinách pripomínajú Deň slovanského písomníctva a kultúry a vzdávajú poctu apoštolom rovných svätých Cyrila a Metoda.

Pri tejto príležitosti  si 24. mája 2022 predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Daniela Suchá,  konateľ nadácie PRO PATRIA Anton Hrnko, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti Ján Čarnogurský spolu s pani Annou Bírošovou a Máriou Hojsíkovou uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne.

DANIELA SUCHÁ
FOTO: ŠTEFAN SUCHÝ