ĎALŠIE ÚSPEŠNÉ CYRILOMETODSKÉ DNI

v Terchovej

Znie to až neuveriteľne, ale jedno z najtradičnejších podujatí, ktoré sú na Slovensku venované silnému a stále živému odkazu svätých Cyrila a Metoda, teda Cyrilometodské dni v Terchovej, sa v plnej sile dožilo – veľmi symbolicky – Kristových rokov. 

Počas trojdnia 3. – 5. júla sa totiž v obci, pútavej vstupnej bráne do Malej Fatry na severozápade Slovenska, konal už 33. ročník širokospektrálneho podujatia opierajúceho sa hlavne o duchovné hodnoty a ich šírenie. 

Ako hovorí jeden zo organizátorov Peter Cabadaj, ktorý stál už pri ich zrode:

V roku 1990 sa mnohí oddávali eufórii z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody. Erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov sme v Terchovej pretavili aj do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania nadčasového odkazu misie sv. Cyrila a Metoda – patrónov tunajšieho kostola, ktorý je najväčším chrámom na území Slovenska zasväteným spolupatrónom Európy. Ako prví sme zorganizovali na Slovensku i vo vtedajšej federácii podujatie otvorene, sebavedome, kultivovane a atraktívne sa hlásiace k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva.

Tu určite treba spomenúť aj na nezastupiteľné postavenie významnej slovenskej osobnosti Ing. Viliama Jána Grusku pri zrode a rozvoji predmetnej terchovskej tradície, na ktorého viackrát spomínal aj ďalší muž, ktorý bol pri všetko dôležitom od začiatku, agilný riaditeľ tunajšieho kultúrneho strediska Rudolf Patrnčiak. 

Aj ďalší vývoj potvrdil, že iniciatíva stále prispieva k prehĺbeniu viery, národného povedomia a vlastenectva, ale aj európskej identity. Vďaka úsiliu zanietených Terchová odolala náporu odstredivých tendencií a dokázala si prirodzene udržať akoby vlastný cyrilo-metodský kredit. A ponúkať ho nezištne a prajne ďalej. Ako cenný poklad patriaci celému národu. 

Aj v nedávno skončenom ročníku. Terchovský kostol, ktorý je najväčším slovenským chrámom zasväteným solúnskym bratom, vierozvestcom sv. Cyrilovi a sv. Metodovi a zároveň diecéznou svätyňou, hostil väčšinu z bohatého liturgického programu. V jeho dôstojných a slávnostne vyzdobených priestoroch sa, po viacerých svätých omšiach a liturgii sv. Jána Zlatoústeho v predchádzajúce dni, v deň sviatku 5. júna predpoludním konala aj Cyrilo-metodská svätá omša, ktorú tradične celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Ten vo svojej slávnostnej kázni obrátil pozornosť na pretrvávajúci odkaz solúnskych bratov, spolupatrónov Európy. Pritom zdôraznil nielen ich osnovateľské miesto v rodiacej sa duchovnej a kultúrnej tradícii našich predkov, ale vyzdvihol aj dôsledne pripravený misijný aspekt ich pôsobenia. Ako aj dôležitosť takéhoto pôsobenia cirkvi a jej predstaviteľov aj v dnešnom svete. na Organizátori CMD tradične pre účastníkov okrem duchovného rozmeru pripravili aj bohatý pestrý sprievodný kultúrny program.  

Integrálnou súčasťou bohatej programovej skladby tak opäť boli aj koncerty klasickej hudby, chrámového spevu i folklórne vystúpenia. Ako aj vernisáž výstavy všestranného výtvarného umelca Jozefa Vydrnáka, ktorého značná časť tvorby má sakrálny charakter a duchovné inšpirácie. Nechýbalo ani uvedenie knihy Jozefa Miča Vášeň zvaná film.

Je mimoriadne dôležité, že organizátori CMD majú na zreteli, že svätí muži Cyril a Metod sú dôkazom a zároveň potvrdením, že na pomyselnej stavbe monumentálnej európskej duchovnosti je nezanedbateľná časť muriva práve slovenská.

Dôležité je aj to, čo počas cyrilo-metodskej svätej omše v štátny a cirkevný sviatok 5. júla zdôraznil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Keď okrem iného povedal, že je dôležité ne jednej strane udržiavať silný odkaz cyrilo-metodskej tradície, ale aj šíriť vieru tak, aby ju ako neoddeliteľnú súčasť svojich životov vnímali aj mladé generácie Sloveniek a Slovákov 21. storočia. Ďalšie úspešné Cyrilometodské dni v Terchovej všetko spomenuté opäť urobili viac ako dôsledne a dôstojne zároveň. No a v roku 2023 určite budú robiť naďalej dôležitú misiu v tejto časti duchovného a kultúrneho života v krajine pod Tatrami.

Igor Válek
Foto: autor

Terchovský kostol je najväčším chrámom na území Slovenska zasväteným spolupatrónom Európy

Jeden z artefakttov krížovej cesty vedúcej na vrch Oravcove nad Terchovou

Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis počas Cyrilo-metodskej svätej omše v diecéznej svätyni sv. Cyrila a Metoda

Momentka z vernisáže výstavy Jozefa Vydrnáka

Jedno z vystavených diel so sakrálnou tematikou autor nazval Ján Krstiteľ – Pánov krst

Momentka zo záverečného galakoncertu vo veľkolepom priestore