DRUHÉ VÝROČIE ÚMRTIA MAJSTRA STANISLAVA DUSÍKA

Skromný, pokorný a dobrý človek s veľkým srdcom – charizmatický Majster Stanislav Dusík nás na sv. Mikuláša 2019 predišiel do večnosti. Povolal si ho k sebe Domov jeho milovaný Pán, ktorého Svätú Tvár stvárnil mnohokrát. Jeho oltáre, obrazy a ilustrácie privádzajú po celom svete ľudí bližšie k Pánovi a prinášajú pokoj a radosť.

Stano Dusík: Oltárny obraz Svätej Rodiny v Kostole Svätej Rodiny v Lackove

Svätú omšu bez účasti veriacich za zosnulého 6. decembra 2021 slávil v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch don Jozef Slivoň, SDB, rektor Katedrály sv. Šebastiána, a vyprosoval mu večnú radosť v Dome Pánovom.

Prosíme, spomeňte si naňho vo svojich modlitbách.

Daniela Suchá, rod. Dusíková
Foto: Archív OZ CYRILOMETODIADA