DON SLIVOŇ SLÁVIL SV. OMŠU ZA STANISLAVA DUSÍKA

Katedrála sv. Šebastiána

V nedeľu 6. decembra 2020 o 18.00 hod. otec Jozef Slivoň, SDB slávil v Katedrále sv. Šebastiána výročnú svätú omšu za Stanislava Dusíka.

Don Slivoň v homílii uviedol, že svätá omša je obetovaná za slovenského výtvarneho umelca, ilustrátora, esejistu, akademického maliara Stanislava Dusíka, ktorý nás predišiel do večnosti práve pred rokom vo Florencii. Pripomenul, že pri každej sv. omši, ktorá sa slúži za zosnulých, ďakujeme za ich život, za ich dielo, ich lásku, ktorú priniesli spoločenstvu a Cirkvi, najmä ak ide o umelcov, ktorí nejakým spôsobom šírili dobro, krásu. Zároveň, keď slávime svätú omšu, prosíme, aby Pán odmenil ich dobré skutky, aby ich odmenil vo večnosti najmä tým, že ich prijme do krásneho nebeského spoločenstva. 

Ďakujem aj vám, že ste dali slúžiť svätú omšu za zosnulého Stanislava Dusíka, a ďakujem aj vám všetkým, ktorí dávate slúžiť sväté omše za vašich drahých zosnulých, aby sme, ako som na úvod povedal, vedeli za koho sa modlíme, za koho prosíme,

uviedol don Zeman.

DANIELA SUCHÁ

FOTO: ŠTEFAN SUCHÝ