ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

OD VEĽKEJ MORAVY K UHORSKÉMU ŠTÁTU

Dávame Vám do pozornosti piatu prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Od Veľkej Moravy k uhorskému štátu z cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte.

Piata prednáška sa uskutoční v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána bez účasti verejnosti.

Piata prednáška sa uskutoční 9. decembra 2020 o 14.00 h. 
Téma: OD VEĽKEJ MORAVY K UHORSKÉMU ŠTÁTU

DANIELA SUCHÁ

FOTO: Archív ANTONA HRNKU