PANNA MÁRIA MATKA JEDNOTY

Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Michala archanjela v Krajnom

Od roku 2017 sa každý rok 18. januára slávi v starobylom Kostole sv. Michala archanjela v Krajnom votívna sv. omša ku cti Panny Márie Matky jednoty. 

V tomto roku 18. januára o 18:30 h bude celebrovať sv. omšu  otec Irenej Ciutti, miestny farár. Slávnostnú homíliu prednesie otec Štefan Šoka, farár z Horného Trhovišťa.

O 18:00 h budú gregoriánske Loretánske litánie. Spievať bude Schola gregoriana z Nového Mesta nad Váhom.

Všetci ste srdečne vítaní.

 

DANIELA SUCHÁ
FOTO: Archív OZ CYRILOMETODIADA