FINISÁŽ VÝSTAVY EVA KRISTINOVÁ… JEDNODUCHO KRÁĽOVNÁ

VEČER POÉZIE JURAJA SARVAŠA

21. februára 2020 o 17:00 h sa konala v  Dome umenia Piešťany slávnostná finisáž výstavy Eva Kristinová… jednoducho kráľovná, ktorej autorom je Karol Mišovic. Priateľov pani Evy Kristinovej a milovníkov poézie privítala riaditeľka Domu umenia Piešťany pani PhDr. Edita Bjeloševičová, ktorá odovzdala slovo svojej spolužiačke Daniele Suchej. 

Daniela Suchá priblížila zúčastneným osobnosť pani Evy Kristinovej, s ktorou spolupracovala od študentských čias. Oznámila im, že J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru v utorok 18. februára pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, udelil pani Eve Kristinovej Cenu Fra Angelica. Nakoľko pani Eva Kristinová vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu si nemohla prísť cenu do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca prevziať osobne, bude jej odovzdaná v najbližších dňoch. Jozef Šimovič, ktorý podujatie moderoval, predniesol poďakovanie pani Kristinovej: 

Vaša Excelencia, veľadôstojný pán biskup František Rábek, ďakujem Vám za Vaše vysoké ocenenie medailou Fra Angelica, ktoré prijímam s vierou, láskou a veľkou úctou, i keď som si nie vedomá, že si ju naozaj zaslúžim. Bohu vďaka. Súčasne ďakujem za prepotrebné literárne dielo pána biskupa Františka Rábeka Tajomstvo zoborského kláštora, ktoré práve teraz čítam.

Potom podujatie pokračovalo Večerom poézie Juraja Sarvaša, ktorý sprítomnil pani Evu Kristinovú vážnymi i veselými príhodami z dosiek, ktoré znamenajú svet i z podujatí, na ktorých spolu účinkovali. Zarecitoval obľúbené básne pani Evy Kristinovej. Večer poézie umocnil hrou na fujare Štefan Suchý, ktorý zaspieval aj obľúbené piesne pani Evy Kristinovej.

Úryvok z Maríny Andreja Sládkoviča v podaní pani Evy Kristinovej:

Po podujatí pani riaditeľka pozvala prítomných na čašu vína a občerstvenie.

DANIELA SUCHÁ

FOTO: RENÉ PAVLÍK, OZ Rastic