POCTA SV. METODOVI V TRNAVE

6. apríla 2023 uplynulo 1138 rokov od smrti sv. Metoda.
Daniela Suchá, predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA si uctila svätého Metoda položením venca k pamätníku svätých Cyrila a Metoda pred Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, 6. apríla 2019 na spomienkovej slávnosti venovanej sv. Metodovi v Devíne v homílii zdôraznil potrebu zachovať dedičstvo otcov, ktoré svojím pôsobením zanechali nášmu národu svätí solúnski bratia. Vyzdvihol potrebu žiť dôsledne podľa evanjelia, ako žil svätý Metod, ktorý napriek väzneniu a nepriateľstvu vonkajšieho sveta zostal verný Kristovmu učeniu. Zostať verný Kristovi, žiť dôsledne evanjelium, nebáť sa pre Krista trpieť – to je aktuálny odkaz života svätého Metoda nášmu národu do súčasnosti.

Bože náš, Otče národov, nauč nás prejsť
 i touto ťažkou školou,
teraz, keď v dobe krutej skúšky osláviť chceme
príchod našich apoštolov.

Počuj nás, ako voláme; to volajú Ťa, Bože, Tvoje deti,
nás počuj, ako voláme, ale ešte hlasnejšie a tvrdšie volajú naši svätí.

Počuj nás, Otče národov, a vypusť na nás sväté svoje lúče.
Pamätaj, Otče, pamätaj, na svoje deti k Tebe volajúce.

Bohu Otcovi nášmu i Bohu Jeho Synu i Bohu Duchu Svätému sláva
nechže sa teraz i na večné veky vzdáva. Amen.

Úryvok zo Žalmu Cyrilo-metodského Karola Strmeňa

Daniela Suchá, OZ CYRILOMETODIADA
Foto: ŠTEFAN SUCHÝ