PRÍLEŽITOSTNÁ POŠTOVÁ PEČIATKA A LÍSTOK

k výstave Tajomstvo Zoborského kláštora

V rámci 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom Slovenská filharmónia Dom umenia Piešťany, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a výtvarník Martin Oscitý uskutočnili 4. júla 2023 o 18.00 h v Dome umenia Piešťany slávnostnú vernisáž výstavy TAJOMSTVO ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA – Príbeh svätého Gorazda v ilustráciách Martina Oscitého.

Akad. mal. Martin Juraj Oscitý vytvoril ilustrácie do knihy Tajomstvo Zoborského kláštora, ktorej autorom je otec biskup František Rábek. Vo svojom diele čitateľom predstavuje historické osobnosti našich slovenských dejín – vladárov Svätopluka, Rastislava a Koceľa, ako i našich svätcov Cyrila, Metoda a Gorazda. Vďaka ilustráciám môže človek oveľa intenzívnejšie vnímať hlbokú duchovnú postať nášho národa a čerpať z nej.

Pri príležitosti otvorenia výstavy bola vďaka filatelistovi Jozefovi Kútnemu vyhotovená príležitostná pečiatka a lístok, ktoré boli uvedené do poštového obehu Klubom filatelistov 52 – 56 Močenok. Príležitostný lístok a pečiatku požehnaním uviedol na výstave do života kňaz Ján Košiar.

Výstava bude prístupná verejnosti od 5. júla do 3. septembra 2023 v utorok až piatok od 14.00 do 17.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod., v pondelok bude zatvorené.

Daniela Suchá, o. z. CYRILOMETODIADA