DEŇ SLOVANSKÉHO PÍSOMNÍCTVA A KULTÚRY

Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi v Devíne

24. mája si v Ruskej federácii a v ďalších slovanských krajinách pripomínajú Deň slovanského písomníctva a kultúry. V Ruskej federácii je štátnym sviatkom a Pamätným dňom apoštolom rovných svätých Cyrila a Metoda.

Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna Viktorovna Kuznecova, druhý tajomník Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v SR Mazhara Aliaksandr, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá, predseda Spolku Srbov na Slovensku Stane Ribič, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti JUDr. Ján Čarnogurský si v tento slávnostný deň spolu s Mons. Mariánom Gavendom a s ostatnými účastníkmi uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne.

V Kostole Svätého kríža riaditeľka RCVK Inna Viktorovna Kuznecova poďakovala Mons. Mariánovi Gavendovi, že sme sa mohli stretnúť na tomto pamätnom, priam posvätnom mieste, aby sme si uctili pamiatku tých, ktorých duchovný odkaz je silný aj v súčasnosti. Lebo solidarita, slovanská vzájomnosť, to je veľmi silný duchovný odkaz a ten sme povinní všetci chrániť, rozvíjať a vštepovať všetkým, najmä generáciám, ktoré po nás nasledujú.

DANIELA SUCHÁ
FOTO: NATÁLIA STARIKOVA, VLADIMÍR G. KONSTANTINOV