ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

Slovania, Slováci na strednom Dunaji

Pozývame Vás na prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Slovania, Slováci na strednom Dunaji z cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte. 

Prednáška bude spojená s diskusiou a bude sa konať v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave.

Druhá prednáška sa uskutoční 13. októbra 2020 o 18.45 h.
Téma: Slovania, Slováci na strednom Dunaji.

Maximálny počet účastníkov je 50, vstup len s rúškami.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

DANIELA SUCHÁ

FOTO: Archív ANTONA HRNKU