V NITRE SME SI UCTILI SV. CYRILA A SV. METODA

V utorok 14. februára 2023 uplynulo 1154 rokov od smrti  Konštantína – sv. Cyrila.

Nenad Adžemović, prvý tajomník Veľvyslanectva Srbskej republiky v SR, a predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Daniela Suchá si  uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda na Nitrianskom hrade.

V Katedrále sv. Emeráma modlitbou poďakovali Všemohúcemu za dar svätých solúnskych bratov.

S históriou Ntrianskeho hradu pána Nenada Adžemovića stručne oboznámila Daniela Suchá.

14. februára si zároveň pripomíname 15. výročie ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy, ktorú zriadil 14. februára 2008 Svätý otec Benedikt XVI. dekrétom Slovachiae sacrorum Antistites a tiež aj 15. výročie zriadenia Žilinskej diecézy.

J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v roku 2019 pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila uviedol:

Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu. Na stavbe Európy je časť muriva aj naša – slovanská. Áno, pre takúto hlbšie zjednotenú Európu mala značný prínos aj Cirkev v slovanských krajinách. Zriecť sa toho znamená ľahkomyseľne sa obrátiť chrbtom k týmto vzácnym hodnotám i byť falšovateľom dejín. Naozaj, Slovania majú veľa spoločného aj dnes. Buďme za to Bohu vďační a zodpovední!

DANIELA SUCHÁ
Foto: ŠTEFAN SUCHÝ