NA NITRIANSKOM HRADE NA VÝSTAVE

TAJOMSTVO ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA PREDSTAVUJE

MARTIN OSCITÝ PRÍBEH SVÄTÉHO GORAZDA

Katedrála sv. Emeráma

V rámci 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom usporiadalo Biskupstvo Nitra, Seminár sv. Gorazda, CYRILOMETODIADA, o. z., nadácia PRO PATRIA a Castellum, n. o., v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 5. októbra 2023 vernisáž výstavy TAJOMSTVO ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA – Príbeh svätého Gorazda v ilustráciách Martina Oscitého, ktorý vytvoril ilustrácie do knihy otca biskupa Františka Rábeka Tajomstvo Zoborského kláštora. 

Kurátorkou výstavy bola predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA Daniela Suchá.  

Podujatie otvoril fujarovými fanfárami fujarista Štefan Suchý, zúčastnených privítala Silvia Eliášová z Diecézneho múzea.  Svojou majstrovskou hrou na husliach celé podujatie obohatil Miroslav Dudík. S dojatím si zúčastnení vypočuli skladbu Pieta Signore v podaní autora ilustrácií a interpreta sakrálnych diel Martina Juraja Oscitého.

Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA,  predniesla báseň Karola Strmeňa Žalm cyrilo-metodský, hrou na fujare ju sprevádzal opäť Štefan Suchý.

Silvia Eliášová priblížila život a tvorbu všestranného umelca akad. mal. Martina Oscitého, ktorý pútavým spôsobom oboznámil prítomných so vznikom historického románu Tajomstvo Zoborského kláštora a svojich ilustrácií.
Historik Anton Hrnko, konateľ nadácie PRO PATRIA, vo svojom príhovore zdôraznil, že cyrilo-metodská tradícia, ktorá je v našom ľude veľmi hlboko zakorenená, po celé stáročia pomáhala udržiavať Slovákov a Slovensko pri živote a vďaka nej náš národ prežil až do dnešných čias. Z tohto dôvodu je každá publikácia, každá akcia pripomínajúca misiu svätých bratov mimoriadne cenná a veľmi dôležitá.
Pri príležitosti vernisáže výstavy vydal Klub filatelistov 52 – 46 Močenok spolu s Nitrianskym biskupstvom, občianskym združením CYRILOMEDIADA a nadáciou PRO PATRIA príležitostnú poštovú pečiatku a lístok. Príležitostné lístky požehnané Mons. Mariánom Dragúňom, rektorom Seminára sv. Gorazda, zúčastneným darovala Daniela Suchá.

Martin Juraj Oscitý, narodený v roku 1952 v Bratislave, dnes žije v Mníchove. Od útleho veku sa venuje kresbe a maľbe, v čom ho podporovali nielen rodičia, ale od 9. roku jeho života aj odborníci ako Jurík, Polakovič a Goga. Neskôr študoval na umeleckej priemyslovke v Brne a po odchode do exilu v roku 1968 do Švajčiarska aj tam pokračoval na umeleckej priemyslovke v hlavnom meste Berne a špecializoval sa na užitú grafiku a ilustrácie. Jeho hlavnými učiteľmi boli Flückiger, Auchli a Andermatt. V roku 1976 odchádza do Nemecka na Akadémiu výtvarných umení v Mníchove. Volí si maľbu u profesora Jürgena Reipku. Po ukončení štúdia sa zaoberá v rovnakej miere grafikou vo viacerých firmách, ako je „Product Creation“,  agentúra „Kreis“, a popri tom sa neustále venuje voľnej tvorbe. Získava viacero cien, a preto od roku 1998 tvorí hlavne ako slobodný umelec. V roku 2000 zakladá VISIONART, čo dnes sleduje veľa umelcov po celom svete. Martin Oscitý zdôrazňuje, že základom tejto myšlienky je láska k duchovným hodnotám a spiritualite, k estetike krásy a ku kvantovej kozmológii, ktorou je všetko medzi sebou prepojené. Podobné snahy má aj francúzska skupina „Libellule“, ktorej členom sa stáva od roku 2006.  Je aj členom nemeckých umelcov BBK, skupiny Crossart, MKG – Münchner Künstlergenossenschaft, KSP alebo DUK na Slovensku. Zúčastnil sa na viac ako 250 výstavách po celom svete, vo februári 2020 získal cenu Fra Angelica za celoživotné dielo a angažovanie sa za kresťanské hodnoty v umení, v rámci 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom mu nadácia PRO PATRIA udelila medailu a diplom nadácie za prezentáciu a šírenie dobrého mena  Slovenska doma i v zahraničí.

Výstava bude prístupná verejnosti od 5. októbra do 30. novembra 2023, v októbri v pondelok až sobotu od 9.00 do12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod., v nedeľu od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do18.00 hod. V novembri bude výstava prístupná v pondelok až nedeľu od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.

DANIELA SUCHÁ
Foto: Archív DIECCÉZNE MÚZEM NITRA