VYDARENÁ VERNISÁŽ VÝSTAVY POZDRAV Z VOJVODINY

v Gold wing v Žiline

Pri príležitosti Dňa slovanského písomníctva a kultúry sa v Gold wing v Žiline uskutočnila vernisáž výstavy mladých srbských umelcov Pozdrav z Vojvodiny, ktorá sa konala pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky v SR Jeho Excelencie Aleksandara Nakića.

Po zaznení tónov fujary v podaní fujaristu Štefana Suchého Pavol Slota privítal mladých srbských umelcov z Vojvodiny a všetkých prítomných. Odovzdal srdečné pozdravenia spoluorganizátora výstavy Antona Hrnku, zakladateľa Nadácie Pro Patria, ktorý sa na podujatí nemohol zúčastniť. Pavol Slota predniesol posolstvo protojereja Petra Savčáka z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity, ktorý sa tiež na podujatí nemohol zúčastniť z pracovných dôvodov:

Drahí organizátori a účastníci tohto krásneho podujatia!
V mene Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, v mene svojom a verím, že aj v mene všetkých, ktorí si ctia umenie, slovanskú vzájomnosť i duchovné hodnoty, vás chcem srdečne pozdraviť a hoc aj takto na diaľku podporiť. Umenie a Cirkev sa dotýkajú spoločného a dovolím si tvrdiť najdôležitejšieho, to jest duše človeka. Reagujú na všetko to krásne, no aj strašné, čo sa jej dotýka, čo ju formuje, no žiaľ aj deformuje. Pomáhajú jej odhaliť krásy raja i temné zákutia pekla. No skutočné autentické umenie a skutočná autentická Cirkev vedú človeka k poznaniu a uskutočneniu toho, o čom sa tak realisticky píše vo Svätom Evanjeliu – že Kráľovstvo Božie je v prvom rade v našom vnútri. Ak táto výstava k tomuto cieľu a taktiež všetkému, čo je nielen srbské, slovenské, slovanské či jednoducho ľudské, prispieva, má veľký význam a ja sa za ňu chcem všetkým jej organizátorom a tvorcom úprimne poďakovať. S úctou, radosťou a prianím Božej blahodate ostáva, aj keď fyzický neprítomný, no duchom s vami protojerej Peter Savčak z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty.

Po tónoch fujary Stane Ribić, predseda Spolku Srbov na Slovensku, poukázal na historicky významné pozitívne vzťahy medzi slovenským a srbským národom. Vyjadril presvedčenie, že týmito podujatiami sa budú tieto vzťahy a väzby utužovať a rozvíjať.

Po tónoch fujary kurátorka výstavy Daniela Suchá, predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA, predniesla svoj príhovor:

Vážení hostia, milí priatelia,
je pre mňa cťou vám predstaviť autorov výstavy a ich tvorbu. Výtvarné práce študentov Nikolu Mitića, Teodory Petković, Marka Piroški a študentov magisterského štúdia Filipa Džolića a Miroslava Janina z Akadémie umení v Novom Sade vznikli v spolupráci pravidelnej umeleckej tvorivej dielne „Od bohyne k Bohorodičke“ a združenia CYRILOMETODIADA. Samotná umelecká tvorivá dielňa „Od bohyne k Bohorodičke“ sa zrodila na archeologickom nálezisku Donja Branjevina v obci Odžaci v Srbsku. Myšlienkou organizátora Nenada Živanova, predsedu kultúrneho združenia „Atanasije Nikolić“, je, aby na novoobjavenom archeologickom nálezisku umelci hľadali prostredníctvom umeleckého jazyka odpovede na najhlbšie otázky: kto sme, odkiaľ pochádzame a kam ideme.
Umelci v júni 2023 tvorili umelecké diela aj na Slovensku, a to na kultúrne a národne veľmi dôležitom mieste – velebnom Devíne, starobylom mieste s veľkým historickým a duchovným významom pre slovenský i srbský ľud. Na tom mieste začali podľa tradície sv. Cyril a sv. Metod svoje poslanie vzdelávať Slovanov a šíriť hlaholiku, ale aj šíriť a hlásať kresťanskú, apoštolskú vieru.

Tak ako umelci praveku tvorili a prispievali k rozvoju svojej kultúry, aj dnes sa umelci snažia prispieť ku kultúre rozvíjaním svojho individuálneho rozmýšľania o svete. Avšak to, čo túto tvorivú dielňu ukotvuje, je mocný koreň. Koreň, ktorý rastie do hĺbky a ktorý svojimi bočnými koreňmi preniká k prvým civilizáciám, čím sa usiluje spolu so zjavením, ktoré nám bolo zvestované prostredníctvom kresťanstva a bohatej tradície, šíriť, rozpínať a takto zušľachtený a mocný vytrysknúť zo zeme a rozprestrieť svoje hranice a obzory do neba. Takéto ovocie sa dotkne toho, čo je očiam neviditeľné, čo je večné, čo nás obklopuje a k čomu všetci spejeme. Ašpiráciou študentov tvorivej dielne je preto výtvarným jazykom odhaliť, poukázať a prezentovať dnešnému človeku jeho korene a tradície, ktoré nás všetkých, a najmä slovenský a srbský národ spájajú. A to všetko s cieľom prispievať k rozvoju hrdosti na svoj národ a slovanský pôvod, ako aj šíriť kresťanskú vieru, slovo a pravdu. Z takýchto diel inšpirovaných kresťanskou tematikou dýcha a vyžaruje vplyv byzantskej ikonopisnej tradície, zatiaľ čo sa v niektorých dielach objavujú symboly, archetypy a vplyvy ruskej avantgardy zo začiatku 20. storočia. Túžbou umelca je priviesť diváka do kontaktu s kolektívnym a individuálnym duchovným dedičstvom. Využitie obrátenej perspektívy ako v kresbe, tak aj vo svetelnom spracovaní ďalej napomáha, posilňuje a usmerňuje pozornosť diváka, aby nasmeroval svoj pohľad na seba. Každý z umelcov má charakteristický rukopis, štýl. To, čo tvorí celok, je téma, spoločná inšpirácia, ktorá hovorí o hlbokom spletitom duchovnom dedičstve kompletného slovanského, ako aj celého ľudského rodu.

Filip Džolić vyjadril radosť z realizácie výstavy v Žiline, poďakoval všetkým zúčastneným a obzvlášť tým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto výstavy, a na znak vďaky podaroval Pavlovi Slotovi ikonu Matky Božej.

Fujarista Štefan Suchý ukončil podujatie hrou na fujare a spevom, potom nasledoval prípitok a milé rozhovory pri príjemnom občerstvení.

DANIELA SUCHÁ
Foto: DANIEL STEHLÍK, IVAN VLNKA, FILIP DŽOLIĆ, STANE RIBIĆ