ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

JAZYK AKO NÁSTROJ POZNANIA NAJSTARŠÍCH DEJÍN SLOVENSKA,

II. ČASŤ

Dávame do Vašej pozornosti druhú časť prednášky PhDr. Antona Hrnku, CSc., Jazyk ako nástroj poznania najstarších dejín Slovenska z cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte. 

Ôsma prednáška sa uskutoční  19. mája 2021 o 14.00 h 
v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave bez účasti verejnosti.

Sprístupnená bude 19.5.2021 o 20.00 h na našom webe.

Ôsma prednáška sa uskutoční 19. mája 2021 o 14.00 h.
Téma: JAZYK AKO NÁSTROJ POZNANIA NAJSTARŠÍCH DEJÍN SLOVENSKA, II. časť

DANIELA SUCHÁ
FOTO: Archív ANTONA HRNKU