SPOMIENKA NA MAJSTRA STANA DUSÍKA

v Katedrále sv. Šebastiána

Na sviatok tohtoročného svätého Mikuláša budú tomu už tri roky, čo nás predišiel do večnosti charizmatický človek s veľkým srdcom  – akademický maliar Majster Stano Dusík.

V utorok 6. decembra 2022 o 18.00 hod. budeme v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch vo svätej omši ďakovať Nebeskému Otcovi za nášho drahého priateľa Stanislava a vyprosovať mu večnú radosť v Dome Pánovom.

Vzácne dielo Stana Dusíka, bibliofília Je to On, je to Pán nevšedným spôsobom približuje mystiku Turínskeho plátna.

Prosím, spomeňte si naňho vo svojich modlitbách.

Daniela Suchá, rod. Dusíková