ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

TŔNISTÁ CESTA DO NOVOVEKU

Dávame do Vašej pozornosti prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Tŕnistá cesta do novoveku z cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte. 

Desiata prednáška sa uskutoční  24. novembra 2021 o 15.00 h  v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste v Bratislave.

Desiata prednáška sa uskutoční 24. novembra o 15.00 h.

Téma: TŔNISTÁ CESTA DO NOVOVEKU

DANIELA SUCHÁ
FOTO: Archív ANTONA HRNKU