PÚŤ SLOVENSKÝCH MOTORKÁROV DO SOLÚNA

Slovenskí motorkári sa pravidelne každý rok zúčastňujú na púti motorkárov na Studničke v Pozbe vo farnosti Beša, kde je farárom otec Ioan Gondec. V tomto roku sa motorkári z nitrianskeho biskupstva pri príležitosti 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom rozhodli putovať na motorkách do Solúna, rodného mesta svätých bratov. 

V sobotu 22. apríla 2023 otec biskup Viliam Judák požehnal jazdcov a ich motorky, aby dosiahli svoj cieľ pred sochou sv. Jána Pavla II. na Nitrianskom hrade.

V piatok 28. apríla 2023 sa účastníci púte stretli v Mojmírovciach, kde v Kostole sv. Ladislava otec Janko Gondec slávil pre zúčastnených sv. omšu, na ktorej sa zúčastnili i žiaci miestnej základnej školy spolu s pani riaditeľkou Gertrúdou Šrámovou.

Predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA Daniela Suchá predniesla  Žalm cyrilo-metodský Karola Strmeňa, hrou na fujare ju sprevádzal fujarista Štefan Suchý.

Prekvitá Nitra slovenská ako strom zasadený pri vode živej,
prináša načas ovocie vernosti opravdivej.

Prekvitá Nitra slovenská a Cyril, svätý mních,
v nej po slovensky hlása Božie slovo,

a svätý Metod, dobrý pastier svojho stáda,
srdce Slovákovo.

Bože náš, Otče národov, nauč nás prejsť
i touto ťažkou školou,

teraz, keď v dobe krutej skúšky osláviť chceme
príchod našich apoštolov.

Počuj nás, ako voláme; to volajú Ťa, Bože, Tvoje deti,
nás počuj, ako voláme, ale ešte hlasnejšie a tvrdšie volajú naši svätí.

Počuj nás, Otče národov, a vypusť na nás sväté svoje lúče.
Pamätaj, Otče, pamätaj, na svoje deti k Tebe volajúce.

Bohu Otcovi nášmu i Bohu Jeho Synu i Bohu Duchu Svätému sláva
nechže sa teraz i na večné veky vzdáva. Amen.

Po sv. omši za zvukov fujary a spevu sme sa spolu s miestnym pánom farárom Jozefom Markom a všetkými zúčastnenými rozlúčili s pútnikmi, ktorí sa vydali pod duchovným vedením otca Janka na cestu do Blatnohradu, kde ich na prvej zastávke očakával otec Vincze Bengyák.

Slovenské nitrianske knieža Pribina so svojím synom Koceľom dal v Blatnohrade okrem svojho paláca postaviť aj Baziliku sv. Hadriána a Panny Márie. Svätí solúnski bratia Konštantín a Metod sa na svojej púti do Večného mesta v roku 967 zastavili v Blatnohrade a pobudli u vladára Koceľa. 

Metod sa po smrti Konštantína – Cyrila rozhodol pokračovať v misijnej práci na Veľkej Morave. Pri návrate z Ríma sa spolu s vysvätenými kňazmi opäť zastavil u Koceľa. A práve v Blatnohrade vďaka svojej štátnickej múdrosti a prezieravosti Koceľ  požiadal Metoda  o návrat do Ríma, aby sa nechal vysvätiť za biskupa. V Ríme Metoda vysvätili za titulárneho arcibiskupa sriemskeho, stal sa pápežským legátom pre slovanské územia.

Motorkárom prajeme požehnanú cestu a šťastný návrat.

Daniela Suchá
Foto: Alexander Dúbravský
          Archív OZ CYRILOMETODIADA