Životné jubileum pani Dariny Laščiakovej

23. novembra 2021 sme si pripomenuli krásne životné jubileum 90 rokov nezabudnuteľnej speváčky so zlatom v hrdle, milovníčky slovenskej ľudovej piesne a slovenského folklóru pani Darinky Laščiakovej.

Darina Laščiaková spolu so Stanislavom Dusíkom, Evou Kristinovou a Danielou Suchou na podujatí MO Matice slovenskej Bratislava-Staré Mesto v Jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda (2013).

Jej zvonivý hlas bol ozdobou mnohých matičných akcií, na ktoré rada chodievala. Hoci ju už nemôžeme privítať na kultúrnych podujatiach, nemôžeme sa tešiť z jej vľúdnych slov a pohľadu jej láskavých očí, môžeme sa však započúvať do jej prekrásneho spevu…

Ďakujeme pani Darinke Laščiakovej za dobro, krásu a lásku, ktoré svojím spevom prinášala do našich životov, a želáme jej veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania.

DANIELA SUCHÁ
FOTO: ARCHÍV
OZ CYRILOMETODIADA