POCTA ANTONOVI BERNOLÁKOVI

v Devíne

V nedeľu 15. januára 2023 si pripomíname 210. výročie úmrtia veľkého syna slovenského národa – kňaza, jazykovedca a prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka.

PhDr. Daniela Suchá, predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA, veľvyslanec PhDr. Marián Servátka, CSc., a konateľ nadácie PRO PATRIA PhDr. Anton Hrnko, CSc., si uctili Antona Bernoláka položením venca k jeho pamätnej tabuli na budove rímskokatolíckeho farského úradu pri Kostole sv. Kríža v Devíne.

Anton Bernolák trávil v roku 1785 prázdniny na fare v Devíne, kde napísal dielo Nova Bibliotheca Theologica Selecta. 

Mons. Marián Gavenda, vedec a miestny farár, pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule v r. 2012 uviedol:

Pre farnosť je to pocta, že sa tu pohyboval a veľmi usilovne tu trávil prázdniny. Ako tretiak na teológii už poznal vtedajšiu svetovú teologickú literatúru, z ktorej spravil výber vyše 200 strán. Aj pre mňa je toto veľká motivácia, že taký mladý teológ toľko dokázal, lebo v múroch tejto fary sa venujem prekladaniu.

DANIELA SUCHÁ
Foto: ŠTEFAN SUCHÝ