DEŇ SLOVANSKEJ PÍSOMNOSTI A KULTÚRY

Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi v Devíne

V Ruskej federácii a v ďalších slovanských krajinách si 24. mája pripomínajú Deň slovanského písomníctva a kultúry. V Ruskej federácii je štátnym sviatkom a Pamätným dňom apoštolom rovných svätých Cyrila a Metoda.

Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna Kuznecová, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá si v tento slávnostný deň spolu s Mons. Mariánom Gavendom za prísnych bezpečnostných opatrení  uctili svätých solúnskych bratov položením vencov k pomníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom  Svätého kríža v Devíne.

DANIELA SUCHÁ

FOTO: VLADIMÍR KONSTANTINOV, RCVK

Fotogaléria