VÝSTAVA TAJOMSTVO ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA

V ILUSTRÁCIÁCH MARTINA OSCITÉHO

KATEDRÁLA SV. EMERÁMA

Biskupstvo Nitra, Seminár sv. Gorazda, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA, Castellum, n. o., a autor Martin Oscitý vás pozývajú na slávnostnú vernisáž výstavy TAJOMSTVO ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA – Príbeh svätého Gorazda v ilustráciách, ktorá sa uskutoční dňa 5.10.2023 o 17.00 hod. v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Výstava bude prístupná verejnosti od 5. októbra do 30. novembra 2023 v októbri v pondelok až sobotu od 9.00 do12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod., v nedeľu od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do18.00 hod. V novembri bude výstava prístupná v pondelok až nedeľu od 9.00 do 12.00 o od 13.00 do 16.00 hod.
Martin Oscitý vytvoril ilustrácie do knihy Tajomstvo Zoborského kláštora, ktorej autorom je otec biskup František Rábek. Vo svojom diele čitateľom predstavuje historické osobnosti našich slovenských dejín – vladárov Svätopluka, Rastislava a Koceľa, ako i našich svätcov Cyrila, Metoda a Gorazda. Vďaka ilustráciám môže človek oveľa intenzívnejšie vnímať hlbokú duchovnú postať nášho národa a čerpať z nej.
Martin Juraj Oscitý, narodený v roku 1952 v Bratislave, dnes žije v Mníchove. Od útleho veku sa venuje kresbe a maľbe, v čom ho podporovali nielen rodičia, ale od 9. roku jeho života aj odborníci ako Jurík, Polakovič a Goga. Neskôr študoval na umeleckej priemyslovke v Brne a po odchode do exilu v roku 1968 do Švajčiarska aj tam pokračoval na umeleckej priemyslovke v hlavnom meste Berne a špecializoval sa na užitú grafiku a ilustrácie. Jeho hlavnými učiteľmi boli Flückiger, Auchli a Andermatt. V roku 1976 odchádza do Nemecka na akadémiu výtvarných umení v Mníchove. Volí si maľbu u profesora Jürgena Reipku. Po ukončení štúdia sa zaoberá v rovnakej miere grafikou vo viacerých firmách, ako je „Product Creation“, agentúra „Kreis“, a popri tom sa neustále venuje voľnej tvorbe. Získava viacero cien, a preto od roku 1998 tvorí hlavne ako slobodný umelec. V roku 2000 zakladá VISIONART, čo dnes sleduje veľa umelcov po celom svete. Martin Oscitý zdôrazňuje, že základom tejto myšlienky je láska k duchovným hodnotám a spiritualite, k estetike krásy a ku kvantovej kozmológii, ktorou je všetko medzi sebou prepojené. Podobné snahy má aj francúzska skupina „Libellule“, ktorej členom sa stáva od roku 2006. Je aj členom nemeckých umelcov BBK, skupiny Crossart, MKG – Münchner Künstlergenossenschaft, KSP alebo DUK na Slovensku. Zúčastnil na viac ako 250 výstavách po celom svete. Svoje zatiaľ posledné ocenenie získal vo februári 2020, a to cenu Fra Angelica za celoživotné dielo a angažovanie sa za kresťanské hodnoty v umení.

Daniela Suchá