ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE

MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY A NÁSTUP NOVEJ DYNASTIE

Dávame do Vašej pozornosti prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Matúš Čák Trenčiansky a nástup novej dynastie v Uhorsku z cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte. 

Deviata prednáška sa uskutoční  23. júna 2021 o 14.00 h  v kancelárii Antona Hrnku v Stupave.

Deviata prednáška sa uskutoční 23. júna 2021 o 11.00 h.

Téma: MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY A NÁSTUP NOVEJ DYNASTIE

DANIELA SUCHÁ
FOTO: Archív ANTONA HRNKU