Pocta Antonovi Bernolákovi v Bratislave

V pondelok 15. januára 2023 sme si pripomenuli 211. výročie úmrtia veľkého syna slovenského národa – kňaza, jazykovedca a prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka.
PhDr. Daniela Suchá, predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA a veľvyslanec PhDr. Marián Servátka, CSc., si uctili Antona Bernoláka položením venca k jeho buste na Rudnayovom námestí pri Katedrále sv. Martina.

Daniela Suchá
Foto: Štefan Suchý