V PODHÁJSKEJ SME SI UCTILI SV. CYRILA A SV. METODA

Ing. Jozef Barcaj, bývalý riaditeľ Termálneho kúpaliska Podhájska, si spolu s predsedníčkou občianskeho združenia CYRILOMETODIADA Danielou Suchou a predsedom Kultúrno-umeleckého spolku Branislava Nušića z Lalića vo Vojvodine Nenadom Živanovom uctili svätých solúnskych bratov položením venca k ich pomníku v areáli Termálneho kúpaliska Podhájska, ktorý tu bol nainštalovaný v roku 2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda k našim predkom.

J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v roku 2019 pri príležitosti 1150. výročia úmrtia sv. Cyrila uviedol:

Cyrilo-metodská úcta je hodnota, ku ktorej by sme sa mali v správnej podobe vrátiť ako k fundamentu. Na stavbe Európy je časť muriva aj naša – slovanská. Áno, pre takúto hlbšie zjednotenú Európu mala značný prínos aj Cirkev v slovanských krajinách. Zriecť sa toho znamená ľahkomyseľne sa obrátiť chrbtom k týmto vzácnym hodnotám i byť falšovateľom dejín. Naozaj, Slovania majú veľa spoločného aj dnes. Buďme za to Bohu vďační a zodpovední!

DANIELA SUCHÁ
Foto: ŠTEFAN SUCHÝ