V BRATISLAVSKOM RUŽINOVE SME SI UCTILI ODKAZ MONS. ANDREJA HLINKU

Obetavý a verný Kristov kňaz

Občianske združenie CYRILOMETODIADA v spolupráci so  Spoločnosťou Andreja Hlinku a Občianskym výborom MČ Černová zorganizovalo v pondelok 16. augusta 2021 v Parku Andreja Hlinku v bratislavskom Ružinove pietnu spomienku na otca slovenského národa Mons. Andreja Hlinku pri príležitosti 83. výročia jeho úmrtia. Úlohy hlavnej moderátorky sa zhostila Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA.

Na úvod Daniela Suchá v mene organizátorov občianskeho združenia Cyrilometodiada, Spoločnosti Andreja Hlinku a Občianskeho výboru Mestskej časti Černová srdečne privítala všetkých prítomných na spomienkovej slávnosti venovanej jednej z najvýraznejších osobností národného a kresťanského života našej novodobej histórie vôbec.

Andrej Hlinka, obetavý a verný Kristov kňaz, nekonformný politik, človek čistého srdca a rodoľub, každým svojím dychom napĺňal svoje životné poslanie: Za Boha život, za národ slobodu. Vďaka Bohu za Andreja Hlinku, vďaka Bohu, že slovenská pamäť ešte stále žije a že sme sa stretli, aby sme si spoločne uctili jeho pamiatku pri príležitosti 83. výročia jeho odchodu k Nebeskému Otcovi.

Po zaspievaní štátnej hymny SR don Vojtech Zeman, SDB, vyzdvihol jeho obrovský prínos pri formovaní moderného politického slovenského národa.

Drahí Slováci, drahé Slovenky, a milí priatelia. Stretli sme sa tu na počesť Mons. Andreja Hlinku. Je to otec národa, ktorý svoj život a svoje utrpenie obetoval za slovenský národ. Nehľadal žiadne výhody, ale vedel, že Pán Boh je Otcom každého národa a že kresťanstvo a národné povedomie idú spolu.

Predniesol aj modlitbu za Andreja Hlinku:

Milosrdný Bože, prosíme ťa za tvojho služobníka kňaza Andreja Hlinku, ktorému si zveril svätú službu vo svojej Cirkvi a v národe. Zmiluj sa nad ním a daj mu účasť na večnej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Na záver svojho prejavu požehnal všetkým tým, ktorí si osobne prišli uctiť pamiatku otca slovenského národa.

Kultúrnu časť programu obohatila pani Helena Čajková recitáciou básne „Modlitba“ od predstaviteľa katolíckej moderny, rímskokatolíckeho kňaza Janka Silana a pán Štefan Suchý hrou na fujare.

Hlavný príhovor predniesol bývalý poslanec Národnej rady SR a spoluzakladateľ modernej slovenskej štátnosti Anton Hrnko.

Požehnaný a pokojný večer vám želám. Dostala sa mi milá povinnosť povedať zopár slov k 83. výročiu úmrtia Andreja Hlinku. Stretávame sa tu každý rok a dnes by som chcel hovoriť o Andrejovi Hlinkovi ako politickom vzore. Ako začínajúci politik mal možnosť kandidovať za Ľudovú stranu. Vtedy sa dostal do konfliktu medzi svojím vedomím, svedomím a slovenským národným cítením a vedením strany. Mal možnosť pokloniť sa, prijať vedenie, ale on prijal svedomie. Prijal to, čo mu kázalo srdce a jeho záväzok voči slovenskému národu. Radšej nešiel kandidovať, ako by mal kandidovať proti svojim voličom, proti zmyslu toho, čo si vytýčil ako zmysel svojho života. Bojovať za Boha a za národ.

Poslanec miestneho zastupiteľstva bratislavskej Mestskej časti Ružinov Michal Vicáň prečítal príhovor predsedu Občianskeho výboru Mestskej časti  Ružomberok Černová Patrika Haba. 

Dnes je presne 83 rokov od smrti nášho rodáka, slovenského národovca, politika  a najmä horlivého kňaza Andreja Hlinku. V menej jeho rodákov Černovčanov si dovoľujem vyjadriť úctu a vďaku za to, že hlavné mesto Slovenska nezabúda na tohto velikána našich slovenských dejín a pravidelne si tu v Ružinove pripomína jeho významné životné míľniky. Hlinka miloval svoj národ, to, čo hovoril, aj konal. Bol blízko k ľudom, bol zásadový a neoblomný vo svojich národných  ideáloch.  Je len  málo osobností v našich novodobých a aktuálnych dejinách, ktoré by boli vhodnejšou  inšpiráciou pre náš národ, ako bol práve  Andrej Hlinka. Nezabúdajme na to a udržujme jeho odkaz nielen ako tradíciu, ale ako oheň, ktorý v nás a v našich deťoch bude silno horieť aj v budúcnosti.

Jozef Mikuš, prasynovec Štefana Mikuša, ktorý 28. marca 1921 v Trnave ochránil Andreja Hlinku pred rozzúreným davom, za čo zaplatil svojím životom, vyzdvihol pamiatku svojho uja.

Pavol Stano, predseda Spoločnosti Andreja Hlinku, pripomenul, že pripomínať si odkaz Mons. Andreja Hlinku je stále aktuálne.

Jeho krátke dvojslovné heslo „Za Boha a národ“ má stále platnosť a bude aktuálne vždy. Preto je dobré, vážení prítomní, že sme sa aj dnes stretli pri Pamätníku Andreja Hlinku a vzdávame mu týmto svoju úctu a česť.

Kladením vencov a zaspievaním hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“ sa ukončila oficiálna časť programu.

Mons. Andrej Hlinka patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti moderných slovenských dejín. Ako národ si však málo pripomíname jeho prínos ku konštituovaniu Slovákov za moderný politický národ. Česť jeho pamiatke.

Autor: Matej Mindár
Foto: Štefan Hrušovský