SPOMIENKA NA PANI EVU KRISTINOVÚ

Svätá omša v Katedrále sv. Šebastiána

V Katedrále svätého Šebastiána sme si 19. júna 2022 na svätej omši pripomenuli prvú dámu slovenského umeleckého slova pani Evu Kristinovú. Svätú omšu celebroval rektor katedrály don Jozef Slivoň, ktorý v homílii pripomenul túto veľkú, ale ľudsky skromnú osobnosť slovenskej kultúry. Umelkyňa odišla na večnosť 14. júna 2020. Svätú omšu  na organe sprevádzal pán Jozef Noga. 

Po skončení liturgie Štefan Suchý poslal prostredníctvom svojej fujary kráľovnej našej umeleckej scény do neba odkaz za nás všetkých, že ďakujeme a že na ňu pamätáme.

ms, ds

Foto: OZ CYRILOMETODIADA