SPOMIENKA NA MAJSTRA STANISLAVA DUSÍKA

v Katedrále sv. Šebastiána

Milé sestry a bratia, milí priatelia,

uplynul rok, čo nás náhle opustil významný maliar, ilustrátor, esejista akademický maliar MAJSTER STANO DUSÍK.

V nedeľu 6. decembra 2020 o 18.00 hod. budeme v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch vo svätej omši ďakovať Nebeskému Otcovi za nášho drahého priateľa Stanislava a vyprosovať mu večnú radosť v Dome Pánovom.

Prosím, spomeňte si naňho vo svojich modlitbách.

S vďakou,

DANIELA SUCHÁ

Foto: Archív CYRILOMETODIADY, o. z.