ANTON HRNKO: SLOVENSKÉ DEJINY V EURÓPSKOM KONTEXTE II.

STOROČIE STAVOVSKÝCH POVSTANÍ

Dávame do Vašej pozornosti prednášku PhDr. Antona Hrnku, CSc., Storočie stavovských povstaní z druhého cyklu prednášok o kľúčových otázkach slovenských dejín Slovenské dejiny v európskom kontexte.

Druhá prednáška sa uskutoční 24. apríla 2022 o 15.00 h. v Rímskokatolíckom farskom úrade v Hrachovišti.

Druhá prednáška sa uskutoční 24. apríla 2022 o 15.00 h.

Téma:  STOROČIE STAVOVSKÝCH POVSTANÍ

DANIELA SUCHÁ
FOTO: Archív ANTONA HRNKU