PIETNA SPOMIENKA NA ANDREJA HLINKU V RUŽINOVE

VĎAČNÍ SÚČASNÍCI OTCOV I NÁRODA

Pri príležitosti osemdesiateho druhého výročia úmrtia Mons. Andreja Hlinku sa 15. augusta 2020 uskutočnila v spolupráci so Spoločnosťou Andreja Hlinku, s občianskym združením CYRILOMETODIADA a s Občianskym výborom mestskej časti Černová pietna spomienka pri pamätníku Andreja Hlinku v bratislavskom Ružinove. Hlavým moderátorom podujatia bol slovenský herec a recitátor Jozef Šimonovič. Slávnosť obohatil vystúpením spevácky zbor Animatus z Pezinka, ktorý uviedol štátnu hymnu a hymnické piesne.

Slávnostným príhovorom predsedníčky občianskeho združenia CYRILOMETODIADA pani Daniely Suchej sa začala oficiálna časť programu.

Vďaka Bohu za Andreja Hlinku. Vďaka Bohu, že slovenská pamäť ešte stále žije a že sme sa stretli, aby sme spoločne uctili jeho pamiatku.

Don Vojtech Zeman ďalej pripomenul, že Andrej Hlinka bol darom nebeského Otca nášmu národu. „Jeho odkaz je teraz na nás a na našich vnukoch, našej ďalšej generácii, aby sme sa nenechali oddialiť od toho ideálu národného a náboženského.“

Pietny akt pokračoval slávnostným zaspievaním štátnej hymny SR Nad Tatrou sa blýska. Po jej skončení moderátor Jozef Šimonovič prečítal od slovenského básnika františkánskeho rehoľného kňaza Svetloslava Veigla báseň Otec národa. K slovu sa dostal aj historik Martin Lacko.

Andrej Hlinka už za svojho života dostal čestný titul Otec národa. Oprávnene. Jeho život bol totiž jednou veľkou borbou za národ.

Patrik Habo ako poslanec ružomberského Mestského zastupiteľstva za mestskú časť Černová vo svojom príhovore povedal:

Som veľmi rád, že vás tu môžem pozdraviť nielen v mene nás Ružomberčanov a Černovčanov, ktorí sme tu zúčastnení, ale aj v mene jeho rodákov z Černovej a Ružomberka, ktorí sa hrdo hlásime k jeho odkazu, životu a práci.

So svojím prejavom vystúpil aj bývalý poslanec NR SR a riaditeľ Inštitútu národnej politiky Rafael Rafaj. Oficiálny program bol zavŕšený slávnostným kladením vencov a zaspievaným hymnickej piesne Kto za pravdu horí.

MATEJ MINDÁR

Zdroj: Slovenské národné noviny, roč. 35, č. 35

FOTO: PAVOL STANO