Slávnostné odhalenie pamätnej tabule otcovi biskupovi Pavlovi M. Hnilicovi, SJ v rodnom Uňatíne